Prodaja dogodka je začasno prekinjena.

Kulturni dom Franca Bernika

Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale
+386 (0)1 7225 050
www.kd-domzale.si
info@kd-domzale.si