The seats for the chosen event are not available on the internet. Please check the availability at the event organizer.

DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo

Vodnikova cesta 65, 1000 Ljubljana
0590 375 10
www.vodnikovadomacija.si
[email protected]