Promocija in marketing v digitalni dobi

Zagrebška gledališča, ki so v sezoni 2017/2018 uvedla večopravilno integrirano digitalno platformo Mojekarte™, to so: Satirično gledališče Kerempuh, Zagrebško gledališče mladih, Dramsko gledališče Gavella in Center mladih Ribnjak, podaljšujejo svoje pogodbe tudi za sezono 2019/2020. To je priložnost, da povzamemo bistvene rezultate sodelovanja v prvih dveh sezonah.

Ob izbiri naše večopravilne digitalne platforme Mojekarte™, ki je bila na razpisu izbrana kot najprimernejša rešitev za potrebe prodaje v zagrebških gledališčih, smo si kot glavni strateški cilj sodelovanja zadali izgradnjo kvalitetnih temeljev za postopno transformacijo klasične promocije, marketinga in prodaje gledaliških produktov - ne govorimo torej samo o vstopnicah, temveč tudi o drugih produktih - v sodobno ter z učinkovitimi in naprednimi informacijskimi orodji podprto e-promocijo, e-marketing in e-prodajo. Poglejmo na kratko kakšne so razlike med klasičnim in sodobnim pristopom.

Če skušamo pojasniti na najkrajši možni način, je dovolj reči, da so razlike prav v vsem. Razlik med klasičnimi procesi in sodobnimi in informacijsko podprtimi e-procesi je namreč toliko in so takšne, da bi morali napisati knjigo, če bi vse skupaj želeli pregledno popisati, pojasniti ter narediti neposredne kvantitativne in kvalitativne primerjalne analize med klasičnimi in sodobnimi e-procesi. Problematika in izzivi preoblikovanja klasičnih in v veliki večini ročno vodenih procesov, česar posledica je seveda subjektivnost upravljanja, v sodobne in z naprednimi informacijskimi tehnologijami vodenih e-procesov, česar posledica je objektivnost lahko rečemo tudi standardizacija njihovega upravljanja, so predmet strokovnih raziskav, hkrati pa sodobna tematika, ki je našla pot v edukativne programe visokošolskih ustanov. Prve raziskave na področju Business Process Re-engeneering (BPR) so se začele v zgodnjih devetdesetih letih minulega stoletja, da bi na prehodu v novo tisočletje to področje znatno pridobilo na veljavi in pomembnosti ter zavzelo osrednje mesto v fokusu vseh, ki se na kateri koli način ukvarjajo s fenomenom organizacije kot živega organizma ter učinkovitostjo njegovega upravljanja.

Ker ima vsako gledališče neke svoje specifike, je potrebno metode BPR prilagoditi vsaki organizaciji posebaj, kar v končni fazi vodi v prilagoditev vsakemu posamezniku znotraj organizacije. Razumljivo je, da je za to potrebno nekoliko daljše časovno obdobje, toda dobro vodene aktivnosti z jasno postavljenimi cilji, bi morale v obdobju treh do petih letih pripeljati vključena gledališča do stanja, v katerem zavlada v organizaciji na področju promocije, marketinga in prodaje neka nova digitalna paradigma, imenujmo jo novi digitalni mind set organizacije. Skladno s to novo digitalno paradigmo nagovarjata e-marketing in e-prodaja vsakega gledalca posebej - torej individualno, posledično pa dobivajo njegovi podatki v tej novi digitalni paradigmi neko novo definirano vrednost ter postajajo temelj sodobnega, direktnega in v največji možni meri personaliziranega e-marketinga in e-prodaje. Komunikacija z gledalcem se v novi digitalni paradigmi naslanja na sodobne digitalne komunikacijske poti, kot so na primer: elektronska pošta, družabna omrežja, sms, Viber in druge.

Prva značilnost in hkrati nekakšna rdeča nit prvih dveh sezon je vezana na spletno prodajo. Vsa vključena gledališča so namreč v drugi sezoni sodelovanja povečala spletno prodajo in jo dvignila na raven, ki je bil za vse njih pred prehodom na digitalno platfomo Mojekarte™ povsem nepredstavljiv. Poglejmo konkretne podatke:

 

 • Dramsko gledališče Gavella +3%,
 • Zegrebško gledališče mladih +19%,
 • Satirično gledališče Kerempuh +25%,
 • Center mladih Ribnjak +281%.

 

Ker se največji delež spletne prodaje vrši v kustomiziranih spletnih trgovinah, katere smo v okviru projekta uvajanja izdelali za vsako gledališče, lahko gledališča podatke registriranih kupcev ob upoštevanju odredbe GDPR učinkovito koristijo in jih vključujejo v procese sodobnega e-marketinga. Število zbranih elektronskih naslovov v marketinški bazi podatkov (CRM) je iz tega vidika seveda pomemben, lahko rečemo celo ključen podatek, zato poglejmo kakšni so prirastki marketinških baz v posameznem gledališču:

 

 • Center mladih Ribnjak +260 e-naslovov,
 • Zegrebško gledališče mladih +2.700 e-naslovov,    
 • Dramsko gledališče Gavella +6.500 e-naslovov,
 • Satirično gledališče Kerempuh +15.700 e-naslovov.

 

Vsak elektronski naslov v marketinški bazi podatkov (CRM) seveda povečuje njeno uporabno vrednost, a hkrati tudi njeno nominalno vrednost, saj je posamezni naslov možno denarno vrednotiti, neka splošno sprejeta vrednost pa je od 3 do 5 EUR. Če torej ovrednotimo marketinške baze podatkov (CRM) v posameznem gledališču po srednji vrednosti 4 EUR, pridemo do sledečih rezultatov:

 

 • vrednost CRM v Center mladih Ribnjak je 1.040 EUR,
 • vrednost CRM v Zegrebškem gledališču mladih je nekaj manj kot 10.800 EUR,    
 • vrednost CRM v Dramskem gledališču Gavella je 26.000 EUR,
 • vrednost CRM v Satiričnem gledališču Kerempuh je 62.800 EUR.

 

Nadaljnja rast marketinških baz podatkov v prihodnjih sezonah, ob hkratnem učenju in pridobivanju veščin optimalnega izkoriščanja tega potenciala ter razvijanjem kreativnega e-marketinga, je naslednja klučna naloga, ki se je bodo gledališča s pomočjo našega znanja lotila in jo izvajala v sezoni 2019/2020. Koliko bodo pri tem uspešna bodo pokazali prodajni rezultati.

 =======

Digitalna platforma Mojekarte™ je glasnik sprememb in promotor sodobnega koncepta digitalnizacije procesov promocije, trženja in prodaje, kar vključuje tudi nove prodajne strategije, nove komunikacijske in prodajne poti, sodobni e-marketing na osnovi kvalitetnega CRM-ja, analizo podatkov kot temelja za merjenje učinkovitosti promocije in marketinga ter drugo. Napredna digitalna orodja za podporo tega koncepta so vgrajena v večopravilno digitalno platformo Mojekarte™ in pripravljena za takojšnjo uporabo. Dobre prakse v različnih okoljih in različnih dejavnostih za katere je značilna prodaja vstopnic kažejo, da je platforma Mojekarte™ že pustila globoke korenine v kulturi, športu, zabavi, turizmu in drugih dejavnostih.

Ljubljana, julij 2019.