CO-BRANDING KOT MODEL USTVARJANJA ZMAGOVITIH KOMBINACIJ

Ustavimo se za hip pri pojmu co-branding. Co-branding, imenovan tudi partnerstvo blagovnih znamk, je v osnovi ena od marketinških strategij in oblika partnerskega povezovanja dveh ali več neodvisnih blagovnih znamk s ciljem nadgradnje strateških interesov in utvarjanja marketinških sinergij. V bistvu gre za nekakšno strateško zavezništvo blagovnih znamk, katerega namen je ustvariti novo dodano vrednost. V šali bi lahko rekli, da skuša co-branding spreminjati algebro in iz matematično pravilnih 1+1=2, narediti nek presežek v smislu 1+1=3. Primer v nadaljevanju je zgodba o povezovanju blagovnih znamk iz bančništva in športa in takšnih zgodb je v svetu že veliko. No, konkretna ima za našo družbo dodatno težo, saj ji tehnološki temelj daje digitalna platforma Mojekarte™.

Z uvajanjem integrirane digitalne platforme Mojekarte™ v sezoni 2017/18 ter dolgoročno pogodbo do leta 2025, je nogometni klub Crvena zvezda postavil sistemski in napredni digitalni tehnološki temelj ter tlakoval pot razvoju novih produktov ter njihovi promociji, učinkovitem trženju in uspešni prodaji. Prvi med novimi produkti, ki je zaživel ob vstopu v sezono 2018/19 navaja na zaključek, da banke prepoznavajo priložnost v potencialu navijačev in simpatizerjev športnega kluba. Večina najdenih virov se strinja v oceni, da ima FC Crvena zvezda samo znotraj meja Srbije nekje med 3.500.000 in 4.000.000 simpatizerjev in navijačev, kar je za slovenske razmere nepredstavljiva številka. Pred leti je imel klub tudi več desettisoč članov, ker pa je bila ta pomembna kategorija vrsto let zanemarjena, je število članov skozi leta upadalo in tako ima FC Crvena zvezda zdaj le 10.000 članov. Sedanja uprava vleče poteze, ki kažejo spremenjen odnos do članstva, javna zaveza uprave, da bo klub do sezone 2019/20 povečal svoje članstvo na 50.000 članov pa je jasen pokazatelj nove strategije, ki postavlja članstvo v prvi plan.

Na temeljih ogromnega potenciala simpatizerjev kluba in napredne digitalne tehnologije Mojekarte™, je skozi projekt co-branding-a OTP banke v vlogi nosilca licence za Master Card in FC Crvena zvezda nastal novi produkt - predplačniška kartica RED STAR. Gre za negotovinsko plačilno sredstvo s polno bančno veljavo in uporabnostjo, v katerega je vgrajena trojna zmagovalna kombinacija (win-win-win).

1. Zmaga za OTP banko in Master Card
OTP banki in Master Cardu to partnerstvo odpira pot do morebitnih novih komitentov, ki izkazujejo zvestobo in pripadnost Crveni zvezdi, ali pa se kakorkoli drugače istovetijo s klubskimi simboli in barvami.

2. Zmaga za imetnike predplačniške kartice RED STAR
Imetnikom predplačniške kartice RED STAR je omogočeno uveljavljanje popustov in drugih ugodnosti ob nakupih klubskih produktov (letne vstopnice, vstopnice, artikli, itd.), dodatno k temu pa so jim na voljo tudi ugodnosti ob plačevanju s kartico RED STAR pri partnerjih kluba.

3. Zmaga za FC Crvena zvezda
Klub je dobil skozi partnerstvo z OTP banko in Master Card ugledna partnerja s prepoznavnima blagovnima znamkama, s tem pa pošilja v poslovno okolje močan signal potencialnim novim sponzorjem. Imetniki predplačniške kartice RED STAR so namreč še kako zanimiv potencial za ponudnike blaga in storitev na lokalnem trgu, večanje števila imetnikov predplačniških kartic RED STAR pa sproža na drugi strani interes dela poslovnega okolja za vstop v to ekskluzivno mrežo z ogromnim potencialom novih kupcev. Širjenje mreže in vključevanje novih ponudnikov blaga in storitev je tudi v neposrednem interesu kluba, saj se banka ob vsaki finančni transakciji s predplačniško kartico RED STAR odpoveduje določnem deležu svoje bančne provizije v korist kluba ter ga namenja za razvoj mladinskega pogona Crvene zvezde.

Co-branding OTP banke in FC Crvena zvezda ter izdaja predplačniške kartice RED STAR v začetku sezone 2018/19, paralelno s tem pa tudi nova opredelitev članstva, ki mu je v klubskem življenju sedaj namenjena povsem drugačna, zlasti pa bistveno pomembnejša vloga kot kadarkoli v preteklosti, postavljata sistemski temelj za uvajanje sodobnih konceptov in konkretnih organizacijskih rešitev ter razvoj in trženje novih klubskih produktov v prihodnjih sezonah, ko se lahko pričakujejo naslednje strateške poteze:

- nadaljevanje informatizacije in avtomatizacije poslovnih procesov, še posebej v segmentih upravljanja članstva (Membership management), upravljanja shem zvestobe (Loyalty management), upravljanja lastnikov sezonskih vstopnic in drugih posebnih kategorij simpatizerjev in navijačev kluba;
- uporaba naprednega koncepta ene kode in združevanje članske kartice, letne vstopnice in predplačniške kartice na enem brezkontaktnem mediju,
- intenziviranje aktivnosti vezanih na kvalitetno upravljanje obstoječega in pridobivanje novega članstva,
- uvajanje novih produktov prilagojenih članom, kot posebej pomembni kategoriji,
- uvajanje novih, tako klasičnih, predvsem pa sodobnih digitalnih poti za učinkovitejši marketing in prodajo,
- konsolidacija prodaje celotnega spektra klubskih produktov na tehnologiji digitalne platforme Mojekarte™,
- branding na platformi Mojekarte™ konsolidirane prodaje na blagovno znamko RED STAR,
- razširitev interaktivne spletne platforme Mojekarte™ z njeno mobilno različico, ki bo po vzoru spletne platforme ponujala uporabnikom vrsto uporabnih interaktivnih storitev,
- uvajanje novih klubskih produktov, prilagojenih ciljanim skupinam gledalcev,
- (digitalno) poslovno povezovanje z novimi partnerji.

Ljubljana, avgust 2018

Članska kartica in letna vstopnica FC Crvena zvezda, vir: uradna spletna stran Crvena zvezda

 

Predplačniška kartica OTP/Master Card in FC Crvena zvezda, vir: uradna spletna stran Crvena zvezda