Razprodano

sedežni red ne velja

Za izbrano prireditev pri prodaji prek interneta ni mogoče izbrati sedežev. Prosimo preverite dejansko stanje pri organizatorju prireditve.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Krekov trg 2, 1000 Ljubljana
+ 386 (0)1 3000 982
www.lgl.si
blagajna@lgl.si