Prodaja dogodka je začasno prekinjena.

Mestno gledališče Ptuj

Slovenski trg 13, 2250 Ptuj
02 749 32 50
www.mgp.si
info@mgp.si