Prodaja dogodka je zańćasno prekinjena.

Plesni Teater Ljubljana

Prijateljeva ulica 2a, 1000 Ljubljana
+386 (0)1 430 83 44
[email protected]