Prodaja dogodka je začasno prekinjena.

Slovensko mladinsko gledališče

Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana
+386 (0)1 425 33 12
www.mladinsko.com
[email protected]