Prodaja dogodka je zańćasno prekinjena.

Javni zavod: Ljubljanski grad

Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
01 306 42 93
www.ljubljanskigrad.si
[email protected]