Prodaja dogodka je začasno prekinjena.

CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO

Trg svobode 6, 3270 Laško