Uporaba naprednih konceptov digitalne platforme Mojekarte™ - primer RK Celje Pivovarna Laško

RK Celje PL vstopa v naslednjo sezono z novim modelom, ki temelji na oblikovanju novega klubskega produkta – komercialnega članstva. Beseda komercialno je dodana zgolj zaradi tega, da se to članstvo ne bi v nobenem primeru (po)mešalo z volilno pravico članov društva na skupščinah kluba, sicer pa je že iz vsebine razvidno, da gre za podpornike kluba (supporters).

Sodobni model obrača klasični pristop pri prodaji letnih kart - ki same v sebi ne nosijo prav nobenih emocij, ali pa so le-te izjemno šibke ter potisnjene nekam v ozadje - na glavo, v prvi plan pa postavlja novi, izrazito čustveno obarvan produkt – članstvo. Model je zasnovan tako, da ponuja več paketov članstva, kupec pa več ne kupuje letne karte, ampak je le-ta vključena (ali pa ni vključena) v določen članski paket - v konkretnem primeru RK CPL: Start, Osnovni in Premium. Ob nakupu članskega paketa dobi kupec eno samo kartico z eno samo kodo, platforma Mojekarte™, ki nudi tehnološko in aplikativno podporo temu sodobnemu modelu, pa ob vsakokratni uporabi kartice prepozna namen uporabe ter na tej osnovi določi pravico, ali pa boniteto, ki pripada lastniku kartice v konkretnem primeru.

RK CPL se je odločil uporabiti napredno funkcionalno možnost platforme Mojekarte™, ki omogoča uporabnikom združevanje večih produktov na eni sami kartici in v eni sami kodi. V konkretnem primeru govorimo o združevanju komercialnega članstva, letne vstopnice določenega tipa in dovoljenju za prehod skozi elektronsko kontrolo vstopa v dvorano v eni sami kodi.

Ledino za koncept združevanja večih produktov v eni sami kodi je zaoral NK Maribor, ki je ta sodobni in napredni koncept uvedel pred pričetkom sezone 2017/18. Kot prvi športni klub v Sloveniji in širši regiji je na tehnologiji platforme Mojekarte™ uvedel člansko karto, letno vstopnico, dovoljenje za vstop na stadion Ljudski vrt ter predplačniški račun na eni sami kodi. Vse skupaj je nadgradil še s konceptom negotovinskega (cash less) stadiona, kar je bila prava mala revolucija na slovenski športni sceni. Neposredni in posredni učinki tega projekta so večplastni, večkratni in merljivi. No, primer RK Celje PL kaže, da vzpodbujajo tudi k ponovni kritični presoji obstoječih, sicer že popolnoma zastarelih, modelov trženja in prodaje, ki izvirajo še iz minulega milenija. Prav tako vzpodbujejo k razmislekom o strategiji oblikovanja in trženja klubskih produktov v prihodnjih letih, posledično pa tudi h kreacijam novih produktov ter operativnim izvedbam konkretnih projektov, skozi katere se nove ideje udejanjajo v praksi.

Lastnik članske kartice si lahko na lastno željo in s kodo svoje kartice odpre tudi predplačniški račun, nanj pa naloži sredstva v želeni višini. S tem dobi njegova kartica oziroma njena koda novo vlogo – postane namreč ključ do sredstev na predplačniškem računu, podobno kot velja recimo za našo bančno kartico. Sredstva iz predplačniškega računa lahko lastnik računa koristi na vseh prodajnih mestih RK Celje PL (trgovina, blagajna za prodajo vstopnic, gostinske stojnice), s svojo predplačniško kartico pa lahko plačuje tudi preko spleta. Lastniku predplačniškega računa je seveda omogočeno, da v vsakem trenutku vpogleda v trenutno stanje sredstev na svojem računu, prav tako pa ima vedno tudi vpogled v arhivske podatke o porabi sredstev na svojem računu. Svoj predplačniški račun lahko lastnik preko spleta tudi polni.

Konkretni primer ilustrira napredne možnosti integrirane digitalne platforme Mojekarte™, ki vzpodbuja kreacije novih produktov in naprednih modelov njihovega trženja, od vsakega uporabnika platforme pa je odvisno, kako široko bo šel in kako globoko se bo spustil v iskanju konkretnih rešitev za svoje potrebe in njihovem prilagajanju značilnostim in posebnostim, ki jih oblikuje njegovo lokalno okolje.

Bistvo platforme Mojekarte™ je, da omogoča uporabnikom spreminjati zastarele koncepte in modele, ki v današnjih razmerah enostavno ne delujejo več. Zanimivo pri vsem skupaj je to, da se publika na spremembe v veliki večini primerov odziva s hvaležnostjo in odobravanjem, posledica, ki je ne more spregledati nihče, pa so bolj polne tribune.

Ljubljana, avgust 2018

Vir: spletna stran RK Celje Pivovarna Laško