Inteligentni programski robot za avtomatsko izdajanje vrednotnic / vaučerjev za odpadle prireditve oziroma nerealizirane termine abonmajev

Slovenska vlada ni sledila potezam mnogih drugih vlad držav članic EU in ni sistemsko zaščitila prireditvene industrije, predlog amandmaja 67. člena t.i. tretjega protikoronskega zakona, po katerem bi se inštrument vrednotnic razširil iz športnih tudi za koncertne in kulturne dogodke, pa v parlamentu ni dobil zadostne podpore poslancev.

Izključitev koncertnih dogodkov in kulturnih prireditve iz sistemskega zakona seveda v ničemer ne spremeni dejstva, da je nekaterim kulturnim in drugim dogodkom zaradi razglasitve epidemije bila izvedba onemogočena in bo potrebno kupcem vstopnic vrniti denar. To v nadaljevanju seveda odpira vrsto organizacijskih, finančnih, računovodskih in drugih vprašanj, med njimi pa tudi čisto tehnično vprašanje kako pravilno pripraviti in distribuirati vrednotnice njihovim upravičencem? Razvojni oddelek digitalne platforme Mojekarte je pravočasno prepoznal izziv in se lotil dela ter v platformo Mojekarte vgradil rešitev, ki jo je Cankarjev dom že uspešno uporabil za pripravo in distribucijo vrednotnic iz naslova nerealiziranih terminov abonentskih predstav in koncertov.

Nova funkcionalnost platforme omogoča, da inteligentni programski robot za vsakega posameznega abonenta znotraj določenega abonmaja avtomatsko ustvari vrednotnico, na katero v naslednjem koraku ter znotraj istega avtomatiziranega procesa prenese sorazmerni del celotnega zneska, ki je bil vplačan ob nakupu konkretnega abonmaja in ki odpade na nerealizirane dogodke. Inteligentni programski robot ustvari ob zaključku tega avtomatiziranega procesa še kodo, s katero upravičenec uveljavlja znesek svoje vrednotnice ob naslednjem nakupu vstopnic, abonmaja, oziroma kateregakoli drugega programskega produkta. Nismo pozabili niti na vse, ki dajejo prednost spletu in spletnim rešitvam.

Nova funkcionalnost deluje tudi za spletno rešitev in omogoča imetnikom vstopnic za nek dogodek, neodvisno od tega kje so bile le-te kupljene, popolnoma avtomatiziran prevzem vrednotnice / vaučerja. Vsi transakcijski in računovodski postopki, ki se morajo izvesti v ozadju ob izdaji vrednotnice / vaučerja, so popolnoma avtomatizirani in ne zahtevajo udeležbe oziroma ročnega poseganja osebja blagajne za prodajo vstopnic.

Ilustrirajmo povedano na primeru manjšega gledališča. V Nedeljskem abonmaju je bilo načrtovanih 9 predstav, cena abonmaja pa je bila 135 EUR. Ker so v primeru Nedeljskega abonmaja vse predstave ovrednotene z enako ceno (pri kakšen drugem abonmaju je lahko seveda drugače in se vrednosti po posameznih abonmajskih predstavah razlikujejo), je vrednost vsake med njimi 135 EUR / 9 predstav kar je 15 EUR po predstavi. Ker so tri zadnje predstave zaradi razglasitve epidemije odpadli, je potrebno abonentom Nedeljskega abonmaja izdati vrednotnice / vaučerje v višini 3 predstave x 15 EUR / predstavo, to je 45 EUR. Ko blagajna sproži programskega robota na Nedeljskem abonmaju, bo le-ta preletel seznam abonentov ter vsakemu abonentu avtomatsko ustvaril vrednotnico / vaučer, na katero bo prenesel znesek 45 EUR ter za zaključek generiral še kodo, ki bo izpisana na vrednotnici / vaučerju in s pomočjo katere bo abonent znesek svoje vrednotnice uveljavil pri enem od svojih naslednjih nakupov na blagajni gledališča, ali pa preko gledališčne spletne trgovine. Inteligentni programski robot ponuja še dodatno in zelo elegantno možnost. Oblikuje lahko kar končno PDF obliko vrednotnic / vaučerjev, ki jih je potrebno nato le še razposlati na mailing abonentov, ali pa jih natisniti in distribuirati s klasično poštno pošiljko.

Uporabnikom digitalne platforme Mojekarte prihrani inteligentni programski robot ogromno količino enoličnega, dolgočasnega, posledično pa tudi duhamornega in utrujajočega dela. Na temelju merjenja časa ročnega vnašanja podatkov za posameznega abonenta ocenjujemo, da izdelava ene vrednotnice traja nekih 3 do 5 minut. Priprava vrednotnic za abonma z zgolj stotimi abonenti bi torej trajala nekje med 300 in 500 minutami. Povedano drugače bi se 5 do +6 efektivnih delovnih ur, v realnih pogojih in okoliščinah v katerih delajo blagajne za prodajo vstopnic, raztegnilo na najmanj dva delovna dneva, dodatni čas pa zahtevala potem še odprava napak, ki so posledica ročnega dela. Obdelava 12-tih abonmajev in priprava vrednotnic za skupno več tisoč abonentov, kot je recimo to slučaj v Cankarjevem domu, je v primeru ročne obdelave podatkov proces, ki zahteva že večtedenski delovni napor.

Sam po sebi se ponuja zaključek, da je uporaba inteligentnega programskega robota več kot upravičena, v nekaterih primerih pa tudi edina možna rešitev, saj razbremenitev osebja blagajne in veliki časovni prihranki absolutno odtehtajo stroške, ki nastanejo ob pripravi predpogojev za avtomatizirano delovanje inteligentnega programskega robota.

Ekipa Mojekarte je z natančno analizo stanja in pravilnim predvidevanjem dogodkov še enkrat več dokazala, da do najmanjših podrobnosti razume ne samo regulativno okolje, temveč tudi širši kontekst dejavnosti »ticketinga«. S pravočasnim prepoznavanjem izziva ter aktivacijo naših razvojnih virov smo tudi tokrat problem prehiteli in ponudili zanj rešitev še preden je postal neobvladljiv.

Ljubljana, maj 2020

Zoran Bistrički, specialist za e-poslovanje