Hanza Media uvaja tehnologijo in know-how Mojekarte

Ali lahko ustvari strateška povezava med medijsko dejavnostjo in dejavnostjo distribucije vstopnic win-win kombinacijo, je zanimivo vprašanje. Priložnost za iskanje odgovora se odpira s podpisom pogodbe med družbo Programski atelje A&Z d.o.o., vodilnim regionalnim podjetjem na področju razvoja in uvajanja naprednih digitalnih platform za trženje dogodkov, prireditev in drugih vsebin ter prodajo vstopnic in medijsko skupino Hanza Media, vodilno hrvaško medijsko družbo v jugovzhodni Evropi, ki izdaja več kot trideset tiskanih medijev in dvajset digitalnih medijev, med katerimi je pet dnevnih časopisov ter več kot dvajset revij. Na hrvaškem trgu dnevnih izdaj ima Hanza Media z dnevnikoma Jutranji list in Slobodna Dalmacija 30-40 odstotni tržni delež, Jutranji in Slobodna pa sta že nekaj desetletij pomembna sooblikovalca hrvaškega javnega mnenja. Tudi tedenska revija Globus in ženska revija Gloria sta že vrsto let v samem vrhu najbolj branih revij. Slobodna Dalmacija, katera je pomemben del medijske skupine Hanza Media, je leta 2014 prepoznala poslovno priložnost v dejavnosti distribucije vstopnic ter zagnala projekt croatia-tickets.com.

Ivana Vladović, direktorica marketinga Slobodne Dalmacije, je na predstavitvi projekta za novinarje povedala: »Portal bo gostom ponudil karte za vse hrvaške nacionalne parke pa tudi za muzeje, koncerte in druge prireditve, rezervacije za restavracije in podobno. Prav tako bodo gostom na voljo informacije o celotni ponudbi destinacije in tudi širše. Croatia tickets je zamišljen kot rešitev za turiste sedanjega časa – sodobne, radovedne in dinamične. To je multifunkcionalna storitev, ki bo zagotovila dodatno promocijo že znanih produktov hrvaškega turizma ter gostom odkrivala tudi manj znane.«

Ambiciozno postavljeni načrt je odprl celo vrsto organizacijskih, kadrovskih, finančnih, logističnih, tehničnih, tehnoloških in drugih vprašanj, med njimi tudi vprašanje izbire najprimernejše tehnologije in rešitve za informacijsko podporo dejavnosti distribucije.

Z. Bistrički, svetovalec za e-poslovanje: »Poslovna ideja je imela vgrajenih nekaj sistemskih spregledov, med katerimi sta na nadaljnji razvoj dogodkov najbolj vplivala dva. Predpogoj za uspešnost tako široko in ambiciozno zastavljenega projekta je podpora državne politike. Če ne prej, se bo pomanjkanje politične volje pokazalo v fazi, v kateri je potrebno za uporabo sistema nagovoriti in prepričati čim večje število referenčnih uporabnikov. Med najavljenim in pridobljenim številom uporabnikov ter dejansko realiziranim obsegom ponudbe na portalu croatia-tickets.com so velike razlike, kar nas navaja na zaključek, da je potrebna politična volja izostala. Drugi spregled se nanaša na skromno informacijsko podporo dejavnosti. Custom made programska rešitev brez ene same reference je ponujala izvajalcem le najbolj osnovne funkcije vezane na prodajo vstopnic. Vsi ostali poslovni procesi so ostali informacijsko nepodprti in so se izvajali s pomočjo ročno vodene dokumentacije. Kaj se dogaja, ko moraš vsako prodano vstopnico in vsako bančno transakcijo v nadaljnjih fazah delovnega procesa obdelovati ročno, lahko razumemo le tisti, ki delamo v tej dejavnosti in jo poznamo do najmanjših podrobnosti. Kot slabo lahko ocenimo tudi uporabniško izkušnjo spletnega nakupa. S skromno informacijsko podporo ter številnimi omejitvami in pomanjkljivostmi programske opreme je bilo seveda nemogoče parirati izzivom sodobne distribucije. Samo vprašanje časa je torej bilo kdaj bo prišlo do spoznanja, da je hišna rešitev neprimerna in bo zanjo potrebno poiskati profesionalno in referenčno alternativo.«

Za čuda je moralo do tega spoznanja preteči celih pet let kar je, gledano skozi prizmo dinamike v dejavnosti distribucije vstopnic, veliko časa. V petih letih se namreč realne potrebe organizatorjev prireditev in dogodkov ter pričakovanja kupcev vstopnic spremenijo že do te mere, da je treba prav vsako programsko rešitev nadgraditi z novimi možnostmi. Če te nadgradnje in posodobitve zamujajo, ali pa celo izostanejo, se razkorak med potrebami uporabnikov in možnostmi, ki jih ponuja določena rešitev, poveča do stopnje, ki jo vključeni v delovne procese dojemajo kot vsakodnevno frustracijo.

Z. Bistrički: »Ko nastopi situacija, ki več ne zadovoljuje nikogar, je najtežji, hkrati pa tudi najpomembnejši korak priznati si storjeno napako in se z njo soočiti. Ni enostavno priznati si, da je zadeva zavožena in da bo treba poiskati primernejšo rešitev. Status quo se lahko vleče tudi več let in takšni primeri niso redki. V tem mučnem obdobju podaljšane agonije posel stagnira, objektivno gledano pa celo nazaduje, kar seveda odpira prostor konkurentom. Namesto, da bi se spletni portal croatia-tickets.com ob medijski podpori Slobodne Dalmacije in celotne skupine Hanza Media pozicioniral kot vodilni regionalni digitalni medij za prireditveno področje in prevzemal kliente konkurentom, se je zgodilo ravno nasprotno. Portal croatia-tickets.com ni v nobenem obdobju svojega preteklega delovanja uspel ustvariti preboja in je ostal daleč od dominantne vloge v regiji ter povsem na obrobju hrvaškega trga distribucije vstopnic.«

Kot najprimernejšo rešitev za aktualne in nadaljnje razvojne potrebe dejavnosti distribucije vstopnic in spletnega portala croatia-tickets.com je skupina Hanza Media izbrala tehnološko platformo Mojekarte, skozi to izbiro pa si je odprla tudi pot do multidisciplinarnega strokovnega znanja in bogatih 30-letnih mednarodnih izkušenj razvojnega in podpornega tima družbe Programski atelje A&Z, d.o.o.

 

Z. Bistrički: »Ideja, da stoji za dejavnostjo distribucije vstopnic medijska hiša, je zanimiva in vznemirljiva. Če pustimo ob strani vse drugo, je dejstvo, da potrebujejo prav vsi organizatorji prireditev in dogodkov promocijo in oglaševanje. Nekateri nekoliko več in drugi spet nekoliko manj, a dejstvo je, da brez uspešne promocije in oglaševanja ni uspešne prodaje vstopnic in dobrega obiska. Na drugi strani potrebuje seveda tudi vsaka medijska hiša atraktivne vsebine, ki zanimajo čim širši krog bralcev. Koncerti, festivali, športna tekmovanja, gledališke predstave in drugo so brez vsakega dvoma pomemben del družabnega življenja in kot taki zanimivi za bralstvo. Medijsko sponzorstvo nad atraktivnim dogodkom ali prireditvijo, ali pa recimo nekim športnim klubom, ali pa kulturno ustanovo, je lahko ključ, ki na stežaj odpira vrata do uspešnega novačenja organizatorjev dogodkov in prireditev ter drugih ponudnikov vstopnic, posledično pa oblikovanja obsežne in žanrsko pestre ponudbe vstopnic po načelu za vsakogar nekaj. Razmišljanje, da lahko sodobna in zanesljiva tehnologija na eni strani, ustrezna medijska podpora organizatorjem in drugim ponudnikom vstopnic na drugi strani ter usposobljena, izkušena in motivirana ekipa zaposlenih v Slobodni Dalmaciji na tretji strani ustvarijo zmagovito kombinacijo, ki lahko lansira blagovno znamko croatia-tickets.com v vrh dejavnosti distribucije vstopnic, se ponuja kar samo. Toda pot do tja ni ne hitra in ne enostavna, dodatno pa jo otežuje še pandemija Covid-19, ki je celotno prireditveno industrijo spravila na kolena, čas za njeno ponovno oživitev in povratek na primerljiv nivo kot pred epidemijo pa se bo zelo verjetno meril v letih.«

Kustomizacija tehnologije Mojekarte za potrebe croatia-tickets.com ter uvajanje nove prodajne platforme v redno uporabo je za Programski atelje A&Z, d.o.o. rutinski projekt, ki bo zaključen v dveh do treh tednih, za zaključek celotnega prehoda iz stare na novo rešitev pa bo potreben še kakšen teden več. Če ne bo nekih posebnih presenečenj, bi moral portal croatia-tickets.com avgusta 2020 že delovati na novi tehnološki platformi.

Toda tehnologija sama po sebi ne bo povečala prepoznavnosti blagovne znamke croatia-tickets.com. Zaradi nje se tudi ne bo povečala uspešnost in učinkovitost agitacije marketinškega oddelka Slobodne Dalmacije na strani organizatorjev prireditev in dogodkov ter drugih ponudnikov vstopnic. Takšna razmišljanja in pričakovanja so nerealna. Nič od navedenega se ne bo zgodilo samo od sebe. Za preskok na novo kvalitativno raven storitev bo morala ekipa Slobodne Dalmacije osvojiti nova znanja in veščine ter pridobiti dodatne izkušnje. Programski atelje A&Z lahko v tem učnem procesu odigra ključno mentorsko vlogo, ni pa na tej poti bližnjic in tudi nobene stopnice se ne da preskočiti.

Z. Bistrički: »Zelo zanimivo bo spremljati nadaljnji razplet dogodkov po zaključenem lansiranju nove digitalne prodajne platforme. Logično razmišljanje nas namreč navaja na domnevo, da obstajajo med medijsko in distributersko dejavnostjo sinergije, ki lahko ustvarijo win-win situacijo, nimamo pa za to, vsaj za zdaj še ne, nobenih trdnih dokazov kaj šele konkretnih izkušenj. Slobodna Dalmacija in portal croatia-tickets.com na novi tehnološki platformi bi lahko že v nekaj mesecih dala odgovor na vprašanje kako je s tem. Če bo obstoj sinergij potrjen, bomo priča unikatnemu in odličnemu primeru dobre prakse, za katerega verjamemo, da bo deležen pozornosti konkurentov in tudi širše javnosti. Tudi scenarij, po katerem bi se v neki časovni perspektivi na novo premešale karte v dejavnosti distribucije vstopnic na področju srednje in južne Dalmacije, je povsem možen. Ekipi Slobodne Dalmacije želimo v tej igri veliko dobrih določitev, spretnosti in tudi sreče.«

Ljubljana, julij 2020

Zoran Bistrički, svetovalec uprave