Park Škocjanske jame uvaja platformo Mojekarte™

Park Škocjanske jame je na podlagi javnega razpisa »Sistem za prodajo vstopnic« izbral kot najboljšega ponudnika družbo Programski atelje A&Z, d.o.o.. Projekt uvajanja sistemske, večopravilne in večkanalne ter integrirane digitalne platforme Mojekarte™ v Park Škocjanske jame, ki se bo pričel takoj po podpisu pogodbe in bo potekal v aprilu in maju 2021, vključuje v grobem naslednje aktivnosti:

- posodobitev in nadgradnjo obstoječega sistema kontrole vstopa obiskovalcev (Access Control System), kar bo vključevalo dobavo in montažo sodobnih multifunkcijskih terminalov za elektronsko preverjanje avtentičnosti in veljavnosti vstopnic (REA:Ticket terminal) in povezovanje le-teh na obstoječe fizične omejevalnike vstopa v izvedbi trirogov turškega proizvajalca Ozak;

- integracijo sistema kontrole vstopa z večopravilno platformo Mojekarte™;

- dobavo in montažo senzorjev za avtomatsko štetje obiskovalcev (people counting) z zagotavljanjem njihove popolne anonimnosti;

- uvajanje informacijske podpore v proces upravljanja rezervacij za najavljene organizirane skupine obiskovalcev;

- uvajanje celovite informacijske podpore v lokalno fizično blagajno za prodajo vstopnic v Parku Škocjanske jame;

- uvajanje on-line prodaje vstopnic za oglede parka preko prilagojene spletne strani Parka Škocjanske jame;

- implementacijo GDPR;

- implementacijo davčnega potrjevanja računov skladno z ZDavPR;

- pripravo in prilagoditev standardnih finančnih poročil vezano na prodajo vstopnic;

- pripravo podatkov in izvoz podatkov prodaje v računovodski sistem naročnika;

- integracijo posameznih programskih sklopov v enovit informacijski sistem;

- druge aktivnosti, ki so potrebne za uspešen prehod naročnika na večopravilno digitalno platformo Mojekarte™.

Po zaključenem uvajalnem projektu in prehodu v redno produkcijo, se bo enovita informacijska platforma Parka Škocjanske jame približala ravni deležnikov, ki koristijo sistemsko platformo Mojekarte™ že vrsto let, med njimi: Ljubljanski grad, Postojnska jama, Blejski grad, Predjamski grad, paviljon EXPANO v Rakičanu pri Murski Soboti, Stolp Vinarium Lendava, Muzej in galerije mesta Ljubljane in drugi.

Programski atelje A&Z, d.o.o., družba z vrhunskimi strokovnimi kompetencami in najboljšimi referencami v segmentu informacijske podpore trženja in prodaje produktov, ki jih ponujajo slovenske turistične naravne in druge znamenitosti, prevzema zagotavljanje in tehnično vzdrževanje integriranega sistema za prodajo vstopnic v Parku Škocjanske jame ter podporo uporabnikom za obdobje naslednjih petih let. To je dovolj dolgo obdobje, da lahko Park Škocjanske jame, gledano seveda iz informacijskega zornega kota, nadoknadi zaostanek in se približa vodilnim domačim deležnikom u turizmu, ki jim je uspelo na področju uvajanja sodobnega e-poslovanja doseči največji napredek.

Ljubljana, april 2021