Hokejski klub SŽ Olimpija uvedel napredno digitalno platformo Mojekarte™

Hokejski klub SŽ Olimpija vstopa v sezono 2019/2020 z lastno večopravilno in večkanalno prodajno platformo, ki temelji na že uveljavljeni digitalni tehnologiji Mojekarte™. Razen uporabe sodobne programske opreme ima klub zdaj možnost koristiti tudi strokovno svetovanje na področjih:

-      razvoja novih marketinških strategij,

-      uvajanja novih, prvenstveno digitalnih tržnih in prodajnih poti ter

-      razvoja in uvajanja naprednih klubskih produktov, katerih cilj je odkriti in učinkovito nagovoriti nove ciljne skupine potencialnih publik.

Hkrati z uvedbo sodobnega delovnega orodja za področje trženja in prodaje vstopnic in drugih produktov, so za sezono 2019/2020 postavljeni tudi glavni cilji, ki so oblikovani tako, da klub korak za korakom napreduje po poti uvajanja nove, sodobne paradigme trženja in prodaje, kar med drugim vključuje tudi:

-      izboljšanje zlasti digitalne komunikacije z aktualnimi publikami in lokalnim okoljem;

-      iskanje in prepoznavanje neodkritih potencialov pri aktualnih publikah;

-      evidentiranje in targetiranje novih skupin potencialnih publik;

-      povečanje prepoznavnosti in utrjevanje ugleda blagovne znamke HK SŽ Olimpija ter blagovnih znamk sponzorjev;

-      uvajanje novih, zlasti digitalnih komunikacijskih, promocijskih, tržnih in prodajnih poti, ki delujejo pod blagovno znamko HK SŽ Olimpija;

-      koncentracija promocije, trženja in prodaje vseh klubskih produktov na enem mestu;

-      krepitev in kvalitetno upravljanje lastnih človeških virov, ki bodo neposredno vključeni v promocijske, marketinške in prodajne aktivnosti kluba;

-      postopno dvigovanje obiskanosti domačih tekem.

Z doseganjem ciljev, bo HK SŽ Olimpija ustvarila sistemski temelji za nadgrajevanje klubske trženjske in prodajne platforme v prihodnjih sezonah, kar bo šlo v smeri sodobnih trendov in vključuje med drugim: 

·         snovanje in uvajanje novih klubskih produktov ter njihovo učinkovito trženje;

·         tesno povezovanje z lokalnim okoljem;

·         sodelovanje s publikami;

·         iskanje inovativnih načinov sodelovanja s sponzorji;

·         uvajanje naprednih marketinških konceptov kot so: membership managemet, loyalty schemes, cash less in drugi.

V sezono 2019/2020 vstopa HK SŽ Olimpija z dvema novima in sodobnima digitalnima prodajnima kanaloma - z lastno integrirano spletno trgovino ter s klubskim Facebook profilom, ki prav tako omogoča nakupe klubskih produktov. Novi prodajni poti delujeta seveda pod klubsko blagovno znamko, v prihodnjih mesecih pa bosta odigrali pomembno vlogo v procesu postopne transformacije sedanjega klasičnega klubskega marketinga v napredni in sodobni e-marketing ter sedanje, v pretežni meri klasične prodaje, v sodobno e-prodajo. Projekt nosi prepoznavni prstni odtis, ki ga pušča sodelovanje z Mojekarte™, prvi vidni rezultati pa bi se morali pokazati že po nekaj mesecih kontinuiranega dela.

=====

Digitalna tehnologija Mojekarte™ je sodobno in napredno programsko orodje, ki pokaže svojo pravo vrednost takrat, ko ostale rešitve na domačem trgu več nimajo odgovorov na izzive ponudnikov vstopnic na eni strani, na drugi strani pa ne morejo zadovoljiti želja in pričakovanj sodobnih publik. Takšna 'lose – lose' situacija, v kateri klasični - lahko bi jih imenovali tudi analogni - koncepti in metode trženja ter prodaje ne dajejo želenih rezultatov, ustvarja okoliščine, v katerih pridejo do polne veljave strokovno znanje, mednarodne izkušnje in operativne veščine ekipe Mojekarte™ ter odprtost, prožnost in inovativnost napredne digitalne tehnologije. Že hitra in površna analiza domačega trga razkrije, da na njem prevladujejo prav rešitve, ki temeljijo na digitalni tehnologiji Mojekarte™, s strokovnim znanjem in mednarodnimi izkušnjami pa jih podpisuje in suportira ekipa Mojekarte™. Prvi domači brezgotovinski nogometni stadion Ljudski vrt v Mariboru ter prva domača brezgotovinska športna dvorana Zlatorog v Celju sta v zadnjem času dva medijsko najbolj izpostavljena primera dobrih praks, kot vse kaže pa ne bosta ostala osamljena in bosta zelo verjetno kmalu dobila posnemovalce.

Ljubljana, september 2019