Razprodano

TANGO

12.12.2020
ob 20:00

TANGO

TANGO

12.12.2020 ob 20:00

SNG MariborStara dvorana


TANGO

11.12.2020
ob 20:00

TANGO

TANGO

11.12.2020 ob 20:00

SNG MariborStara dvorana


Vsi ptice

31.10.2020
ob 19:00

Vsi ptice

Vsi ptice

14.10.2020
ob 19:00

Vsi ptice

Vsi ptice

13.10.2020
ob 19:00

Vsi ptice

Večno mladi

2.09.2020
ob 20:00

Večno mladi

Večno mladi

2.09.2020 ob 20:00

SNG MariborStara dvorana


Alkestida

27.08.2020
ob 20:30

Alkestida

DUO CLARIPIANO

11.08.2020
ob 20:00

DUO CLARIPIANO

AÏGHETTA KVARTET

10.08.2020
ob 20:00

AÏGHETTA KVARTET