Prodaja vstopnic za predstave Vida Valiča na infrastrukturi in tehnologiji digitalne platforme Mojekarte™

Oglaševanje določenega izdelka, storitve, ali blagovne znamke v kombinaciji z medijsko prepoznavnim obrazom je razširjena in pogosto videna praksa marketinških agencij. Spomnimo se nekaterih oglaševalskih kampanj iz preteklosti in medijskih obrazov, ki so jih poosebili. Igralec Janez Hočevar – Rifle je že pred nekaj desetletji zagotavljal prepoznavnost oglasov Smučarske zveze Slovenije in njenih sponzorjev. Reklamnim kampanjam so obraze posojale tudi cele družine. Takšen primer je igralec Roman Končar z družino, ki so poosebili oglaševanje trgovca Merkur. Podobno je tudi v nadašnjih časih. Oglaševanje teleoperaterja Amis bi bilo brez igralca Tadeja Toša, ali pa boksarja Dejana Zavca zagotovo manj prepoznavno. Trgovcu TUŠ posoja svoj igralski in medijski obraz igralec Jurij Zrnec, kampanjo trgovca z nemško avtomobilsko znamko VW pa je naredil prepoznavno estradnik Magnifico. Če na hitro preletimo po spominu ugotovimo, da v novejšem času skorajda ne najdemo vidnejšega slovenskega športnika, ki ni sodeloval v oglaševanju trgovcev, bank, telekomunikacijskih operaterjev, zavarovalnic in podobno. Lahko torej ugotovimo, da gre za čisto rutinski, celo klišejski pristop.

Gledano iz marketinškega zornega kota, je izpostavljanje medijskega obraza za potrebe reklamne kampanje tako imenovani co-branding, kar po definiciji pomeni uporabo večih blagovnih znamk za potrebe pospeševanja prodaje enega izdelka ali storitve. Pojavne oblike co-brandinga so različne, pogosto pa lahko opazimo, da se skozi co-branding udejanjajo na primer sponzorski odnosi. Novejši primeri takšnega co-brandinga na domačem trgu so sponzorska razmerja med Smučarsko zvezo Slovenije in nacionalno naftno družbo Petrol, med Olimpijskim komitejem Slovenije in Telekomom Slovenije, ali pa recimo med Hokejskim klubom Olimpija in Slovenskimi železnicami. No, zdaj imamo pred sabo primer, ki ga na domačem trgu vidimo prvič.

Prodajo vstopnic za predstave avtorske komedije »Tvoj bodoči, bivši mož« je produkcijska ekipa Vida Valiča v prvih mesecih zaupala podjetju, ki je tipičen predstavnik klasičnega distribucijskega modela, kateri pa je prav kmalu razkril svoje pomanjklijvosti. Pri tem ne gre za naključje, saj je specifika organizacije ponavljajočih se predstav veliko bližja tako imenovanim hišnim (in house) modelom s stalno produkcijo in ima z njimi veliko več skupnega kot pa s klasično distribucijo. Samo vprašanje časa je torej bilo, kdaj bo ta problem neskladja na čisto konceptualnem nivoju prepoznan in se bo pričelo iskanje ustreznejšega modela podpore trženjskih in prodajnih aktivnosti. Do tega je prišlo relativno hitro in sledili so uvodni razgovori z ekipo, ki upravlja napredno digitalno platformo Mojekarte™. Analiza zatečenega stanja je pokazala, da se kot možna rešitev za potrebe prodaje vstopnic, nakazuje postavitev znamčene (»brendirane«) spletne trgovine Vida Valiča. Le-ta bi imela enak dizajn kot domena vidvalic.si, delovala pa bi na poddomeni vidvalic.mojekarte.si ter uporabljala informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo ter napredno sistemsko tehnologijo digitalne platforme Mojekarte™. Ideja je dobila podporo in v desetih dneh je spletna trgovina za prodajo vstopnic že delovala (https://vidvalic.mojekarte.si/si/celotna-ponudba.html), kar je seveda omogočilo pričetek oglaševanja prodaje vstopnic na novem, »brendiranem« prodajnem kanalu http://vidvalic.si/.

Rezultati tega inovativnega in na domačem trgu unikatnega projekta so navdihujoči za vse sodelujoče in zelo verjetno je, da se bo kmalu našel kdo, ki bo to idejo želel posnemati. »Brendirani« digitalni prodajni kanal je namreč v pičlih nekaj tednih po uspešnem lansiranju dosegel kar 70% delež prodaje (!!) in tako povsem nadvladal klasična prodajna mesta. Kaj takšnega je bilo povsem nepredstavljivo v minulih mesecih, ko so klasična prodajna mesta prodajala kar tja do 80% vseh razpoložljivih vstopnic za predstave »Tvoj bodoči, bivši mož«, v le nekaj tednih po lansiranju novega prodajnega kanala pa je ta delež padel na okoli 20%. Zelo verjetno je, da se bo v prihodnjih mesecih delež vstopnic, prodanih preko vidvalic.si, še povečeval in realna so pričakovanja, da si bosta digitalna prodajna kanala vidvalic.si in mojekarte.si v prihodnjih nekaj tednih zagotovila okoli 85% prodajni delež, s tem pa dosegla popolno dominacijo nad klasičnimi prodajnimi mesti kot so na primer: kioski, poštne poslovalnice, bencinski servisi in podobno. Seveda pa je marsikaj odvisno tudi od tega v kakšnih okoljih se bodo vrstile prihodnje predstave. Bolj kot bodo le-ta urbana, višji bo delež spletne prodaje.

Opisani primer je še eden v nizu inovativnih projektov v režiji Mojekarte™, ki imajo isti skupni imenovalec in cilj, to je popolna digitalizacija na področju promocije in trženja prireditev ter prodaje vstopnic.